Aktualności

Jak działa patrol interwencyjny?

W pewnych sytuacjach specjaliści zabezpieczający teren czy obiekt muszą niestety wkroczyć do akcji. Interwencja ma zwykle na celu ochronę bezpieczeństwa mienia i/lub zdrowia czy życia osób przebywających w danym miejscu. Jakie obowiązki i uprawnienia ma taka grupa? Wyjaśniamy, jak działa patrol interwencyjny!

Czym jest patrol interwencyjny?

Patrol interwencyjny to specjalnie wyszkolona grupa pracowników ochrony, która ma dbać o bezpieczeństwo obiektu/terenu. Takie zadanie powierza się jedynie osobom, które posiadają odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne, wiedzę, umiejętności, doświadczenie, a także uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego (m.in. pałki, kajdanki) oraz broni palnej. Co ciekawe, w skład patrolu może wchodzić tylko jeden wykwalifikowany pracownik – jeśli towarzyszy mu jeszcze jeden ochroniarz.

Zespół wkracza do akcji, gdy otrzyma stosowne informacje od innych pracowników albo systemu alarmowego. Interwencja zazwyczaj jest konieczna w sytuacjach, które zagrażają mieniu i/lub osobom.

Cechą charakterystyczną patrolu interwencyjnego jest to, że grupa tego typu jest mobilna – przemieszcza się zgodnie z określonym schematem na konkretnym terenie. Zwykle ochroniarze poruszają się samochodem po wyznaczonej trasie albo wykonują regularny obchód.

Jakie ma obowiązki?

Głównym obowiązkiem patrolu interwencyjnego jest zabezpieczanie terenu/obiektu, poprzez jego regularne patrolowanie i reagowanie na sytuacje, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. Dodatkowo, do zakresu działań takiej grupy zalicza się m.in.:

  • kontrola dostępu do chronionych obszarów,
  • sprawdzanie alarmów,
  • raportowanie wszelkich podejrzanych aktywności,
  • udzielanie pierwszej pomocy osobom pokrzywdzonym oraz wzywanie służb ratunkowych,
  • współpraca z odpowiednimi służbami, m.in. policją czy strażą pożarną,
  • udaremnianie m.in. włamania, kradzieży, aktów wandalizmu, ataków,
  • zatrzymanie sprawców zdarzenia,

Gdzie szukać specjalistów?

Potrzebujesz grupy specjalistów, która zadba o bezpieczeństwo na danym terenie i/lub w obiekcie? Wybierz firmę z wieloletnim doświadczeniem, która zaoferuje Ci kompleksowe i w pełni indywidualne podejście do tematu.

W zakres oferty Grupy ERA wchodzi znacznie więcej niż tworzenie grup patrolu interwencyjnego. Specjaliści przygotowują pełny system ochrony, dzięki czemu pracę ochroniarzy wspierają najnowocześniejsze czujniki alarmowe oraz monitoring.

Nasi pracownicy regularnie biorą udział w szkoleniach i badaniach, a także posiadają aktualne uprawnienia. Mieli już do czynienia z różnymi sytuacjami, dlatego w każdym przypadku postępują zgodnie z wypracowanym protokołem, minimalizując ryzyko i jego ewentualne konsekwencje.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością dokładnie wszystko wyjaśnimy. Postaw na sprawdzone rozwiązanie – powierz kwestie związane z bezpieczeństwem profesjonalistom!