Wideoweryfikacja

Monitoring wizyjny

W odpowiedzi na potrzeby Klientów związane z ciągłym ulepszaniem usługi i optymalizacją kosztów, ERA wyprzedzając trendy w branży, już kilka lat temu wprowadziła do oferty usługę Wideoweryfikacji i Wideopatrolu. Na monitoring wizyjny składa się system kamer zewnętrznych i/lub wewnętrznych, z których obraz bezpośrednio przekazywany jest
do nowoczesnego Centrum Monitorowania Alarmów.

Wideoweryfikacja – poznaj usługę

Wideoweryfikacja to usługa polegająca na zdalnym wykryciu zdarzenia niepożądanego na chronionym terenie (np. wtargnięcie na teren intruza) i przesłaniu informacji o nim wraz
z nagraniem wideo do Centrum Monitorowania. Tam specjaliści kontrolują nagranie w celu natychmiastowej interwencji, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Wideoweryfikacja znacząco pomaga przy zdarzeniach z udziałem osób trzecich na obiekcie – sprawdza się np. przy naruszeniu wydzielonego obszaru czy też wykryciu na obiekcie osób niebędących w bazie pracowników. To jednak nie wszystko! Monitoring wizyjny pozwala na zapobieganie konsekwencjom sytuacji losowych, np. pożarów czy zalania. Gdy zostanie uruchomiony alarm, można go na nagraniu zweryfikować i podjąć odpowiednie kroki – np. wezwać straż pożarną.

Co zyskujesz dzięki analizie video ?

 • Bardzo wysoką skuteczność usługi – najskuteczniejszą.
 • Możliwość zapewnienia reakcji idealnie dostosowanej do zdarzenia w obiekcie.
  12-krotnie szybszy czas niezbędny do weryfikacji zdarzenia od klasycznych rozwiązań gdzie czas reakcji wynosi do 15 minut
 • Niskie koszty realizacji usługi (w porównaniu do możliwości, skuteczności, ew. zamienników w postaci Ochrony Fizycznej)

Wideoweryfikacja – dodatkowe korzyści

 • Usługa ta pozwala na natychmiastową weryfikację zasadności alarmu, stąd brak jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z interwencjami grup
 • Eliminacja fałszywych alarmów
 • Optymalizację kosztów związanych z usługą ochrony fizycznej
 • Wykrycie przez system wejścia osób trzecich na teren obiektu chronionego
 • Komunikacja dwukierunkowa audio z obiektem pozwala na podjęcie skutecznych działań prewencyjnych już z poziomu operatora Centrum Monitorowania np. wydawanie poleceń głosowych w celu spłoszenia „intruza”
JAK DZIAŁA WIDEOWERYFIKACJA

Wideopatrol

Jest to usługa polegająca na łączeniu się operatora Centrum Monitorowania Alarmów
z systemem CCTV na obiekcie i obserwacji obrazu z kamer w celu ustalenia bieżącego stanu chronionego obiektu w czasie rzeczywistym. Wideopatrol jest prowadzony ze wskazaną przez Klienta częstotliwością i wedle ustalonych procedur.

System ochrony zdalnej – co zyskujesz?

Klient decyduje o tym, na jakim obszarze i co jaki czas wykonywany jest PATROL. Z pomocą specjalisty ustalane są procedury reakcji operatora Centrum Monitorowania Alarmów
na możliwe do wystąpienia sytuacje na obiekcie. Usługa wideopatrolu, czyli zamontowanie systemu kontroli zdalnej, pozwala na:

 • generowanie patroli zgodnie ze wskazaniem i zapotrzebowaniem;
 • bieżącą kontrolę i potwierdzenie raportem wykonania Wideopatrolu przez operatora Centrum Monitorowania;
 • w przypadkach wykrycia zagrożenia lub zdarzeń niepożądanych przez Klienta, wdrożenie ustalonych wcześniej procedur reakcji – m.in. telefon do przedstawiciela, wysłanie odpowiednich służb, komunikaty głosowe;
 • zastąpienie klasycznych obchodów strażnika przez planowane patrole wideo,
  z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniej reakcji Grup Interwencyjnych w razie potrzeby.

Wideopatrol – dodatkowe korzyści

 • Zarejestrowana sekwencja wideo z chwili powstania zdarzenia alarmowego
 • Możliwość sterowania przez Wideopatrol urządzeniami w obiekcie z poziomu Centrum Monitorowania ERA (np. otwarcie bramy, włączenie/wyłączenie oświetlenia), obsługa wideodomofonu
 • Możliwość zapewnienia kontroli ruchu osobowego oraz samochodowego
 • Automatyczne generowanie alarmów z „detekcji ruchu” i/lub systemu alarmowego
 • Wideopatrol to także szansa na wykorzystanie dwóch wspierających się,
  ale niezależnych systemów detekcji zdarzeń, co pozwala na utrzymanie ciągłości usługi ochrony obiektu do czasu usunięcia awarii
 • Indywidualne podejście do Klienta – od etapu projektowania systemu kontroli zdalnej
  do wdrożenia usługi
JAK DZIAŁA WIDEOPATROL

Wybierając SYSTEM OCHRONY ZDALNEJ możesz obniżyć nawet do 50%
koszty w porównaniu do pozostałych działań prewencyjnych dotychczasowej ochrony fizycznej.

Istnieje możliwość wykorzystania aktualnej instalacji na obiekcie, przez co redukowane są koszty
montażu systemu wideopatrolu. Każdą usługę i procedurę dostosowujemy indywidualnie do potrzeb
i specyfiki całego obszaru, który ma zostać objęty ochroną.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA KLIENTA

  * Pole wymagane