Historia

2022
Zmiany i rozwój Grupy Kapitałowej ERA. Spółka KOMES Ochrona staje się częścią Grupy Kapitałowej ERA

W styczniu funkcję Prezesa Zarządu ERA Sp. z o.o.
obejmuje Adam Sieka.

We wrześniu 2022 r. Grupa Kapitałowa ERA powiększa się
o nową spółkę KOMES Ochrona, świadczącą usługi ochrony fizycznej osób i mienia, projektowania i montażu systemów zabezpieczeń technicznych oraz monitoringu systemów alarmowych i systemów ppoż. na terenie Podbeskidzia.

2021
ERA Sp z o.o. staje się częścią Grupy Kapitałowej JANTAR

W 2021 r. dochodzi do konsolidacji dwóch Grup Kapitałowych ERA i JANTAR, dzięki czemu wzrasta konkurencyjność i wartość spółek wchodzących w ich skład. 

2019
Jubileusz 70-lecia działalności Era Sp. z o.o.

Po raz kolejny swój Jubileusz ERA świętowała w atrakcyjnych plenerach Hotelu**** Pałac Czarny Las. Podczas tego wyjątkowego święta odbyła się 15 Gala AMICUS AMICO w klimatach regionu śląskiego, na której zostały wręczone statuetki dla wyróżnionych partnerów biznesowych.

2014
Jubileusz 65-lecia działalności ERA Sp. z o.o.

Podczas Jubileuszu odbyła się również 10 Gala AMICUS AMICO w polskich klimatach, na której firma ERA nagrodziła wyróżnionych partnerów biznesowych.

2013
Przyznanie ERA Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego i Świadectwa Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego
2012
Powstanie spółki zależnej ERA+

Dołączenie do istniejącej Grupy Kapitałowej Spółki ERA +.
Powstanie Grupy Kapitałowej ERA, NOVIA, ERA+.

2010
Zmiana logo firmy ERA oraz rozbudowa i modernizacja siedziby głównej ERA

W związku z dalszym rozwojem firmy Zarząd podjął decyzję o zmianie LOGO firmy. Zmiana grafiki miała na celu zaakcentowanie i zwrócenie uwagi na wiodące branże działalności firmy: Ochronę i Czystość.

2010
Jubileusz 60–lecia firmy ERA Sp. z o.o.

Podczas Jubileuszu, ERA otrzymała certyfikaty Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 oraz Solidna Firma 2009, a  pracownikom firmy zostały wręczone przez wicewojewodę śląskiego Medale za Długoletnią Służbę.

2009
Otrzymanie przez ERA Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej
2005
Ostateczna likwidacja „Spółdzielni ERA”

ERA Spółka z o.o. rozpoczyna samodzielną działalność, wykorzystując całokształt potencjału ekonomicznego i kadrowego byłej spółdzielni.

2004
Organizacja pierwszej Gali Amicus Amico (Przyjaciel-Przyjacielowi)

Gala powstała z myślą o uhonorowaniu lojalnych i znaczących Kontrahentów firmy. Słynie z niebanalnego programu artystycznego, ekskluzywnego cateringu, udziału gwiazd i osobowości ze świata artystycznego i kulturalnego.

2003
Otwarcie Hotelu**** Pałac Czarny Las

Obiekt został przekształcony z ośrodka rehabilitacyjnego w ekskluzywny czterogwiazdkowy Hotel, Restaurację, Winiarnię i Bussines Center.

2002
Inauguracja Akcji „Bezpiecznie mieszkaj. Bezpiecznie pracuj. Bezpiecznie żyj”, której towarzyszył I-szy Turniej Strzelecki organizowany przez ERA Spółka z o.o.

Podjęcie szeregu inicjatyw, których wspólną ideą jest działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

2001
Przyznanie ERA Koncesji MSWiA. Utworzenie nowoczesnego Centrum Monitorowania oraz rozpoczęcie działalności w zakresie Usług Porządkowych
2000
Uzyskanie przez Spółkę Certyfikatu Jakości ISO 9001
1999
Restrukturyzacja Własnościowa Spółdzielni ERA

Zebranie Przedstawicieli Członków ERA przyjęło Ramową Koncepcję Restrukturyzacji Własnościowej Spółdzielni ERA, które w ówczesnej sytuacji prawnej mogło zostać zrealizowane wyłącznie w drodze przekształcenia, poprzez sterowaną likwidację Spółdzielni w powołaną do życia Spółkę Prawa Handlowego.

1998
Powstanie pierwszych własnych Grup Interwencyjnych ERA
Lata 1990 – 98
Działania restrukturyzacyjne związane z dostosowaniem Spółdzielni do nowej rzeczywistości rynkowej

Stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje mgr Krzysztof Pasternak.

Przyjęcie nazwy „Spółdzielnia ERA”, której drugi człon funkcjonuje do dziś i jest kojarzony z marką profesjonalnych usług ochrony i utrzymania czystości.

1988
Osiągnięcie rekordowego zatrudnienia na poziomie 8 800 pracowników
1987
Zakup Dworku w Czarnym Lesie z przeznaczeniem na usługi rehabilitacyjne dla pracowników. Obiekt funkcjonuje obecnie jako ekskluzywny czterogwiazdkowy Hotel Pałac Czarny Las
1974
Inauguracja budowy obiektu będącego aktualnie siedzibą Zarządu w Chorzowie, ul. Katowicka 16

Spółdzielnia prowadzi 179 zakładów świadczących 43 rodzaje usług.

Zmiana nazwy na „Wojewódzką Usługową Spółdzielnią Inwalidów w Chorzowie” i intensywny rozwój Spółdzielni, która składa się z 20 oddziałów obejmujących całe województwo katowickie. Otwarcie nowego budynku – „Domu Usług”, w którego pomieszczeniach zorganizowano m. in. zakład: złotniczy, krawiecki, szycia kołder, dziewiarski, kuśnierski, renowacji kołder, fotograficzny i wiele innych.

Lata 1950 – 64
Rozpoczęcie działalności usługowej w zakresie ochrony mienia

Zostaje utworzonych 25 Oddziałów Terenowych w ówczesnym woj. katowickim i 2 w woj. opolskim

Liczba zatrudnionych osób przekracza 2 tysiące. Siedziba spółdzielni zostaje przeniesiona z Katowic do Chorzowa.

Następuje zmiana nazwy ze spółdzielni „Strażnik” na „Spółdzielnia Pracy Ochrony Mienia i Usług Różnych w Chorzowie”. Tadeusz Kostecki zostaje powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

1949
Powołanie Spółdzielni „Strażnik” w Katowicach

Utworzona do świadczenia usług ochrony osób i mienia Spółdzielnia stała się zalążkiem dzisiejszej ERA Sp. z o.o.