Ochrona fizyczna

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia to usługa realizowana przez wyspecjalizowanych pracowników z kwalifikacjami adekwatnymi do rodzaju i specyfiki ochranianego obiektu. Działania naszej kadry są nadzorowane i koordynowane przez całodobowy zespół dyspozytorski w Centrum Monitorowania ERA w trybie on-line, z wykorzystaniem elektronicznych systemów kontroli obchodów (Active Guard, Active Truck). Centrum Monitorowania ERA spełnia wymagania stawiane Uzbrojonym Stanowiskom Interwencyjnym. W sytuacji wyższej konieczności, pracownikom ochrony jest udzielane wsparcie własnych Grup Interwencyjnych lub grup firm partnerskich.

Oferujemy także, w zależności od potrzeb Klienta, możliwość skorzystania z ulgi na PFRON na poziomie ok. 20%.

Ochrona obiektów STANDARDOWA

Usługa przeznaczona głównie do ochrony placów budowy, baz sprzętowych, magazynów.
Realizowana jest przez doświadczonych pracowników ochrony fizycznej, przeszkolonych w tym zakresie.

Jak działamy?

Doświadczenie - działamy na rynku od 70 lat
Nasza kadra ochroniarska dokładnie poznaje specyfikę obiektu i instrukcje dotyczące jego ochrony, regulaminy wewnętrzne i procedury.
Wideoweryfikacja/ Wideopatrol
Pracownicy w ramach ustawowych uprawnień mają prawo do weryfikacji osób przebywających na terenie obiektu i ich legitymowania, wzywania do opuszczenia obiektu czy nawet ujęcia osób.
Naszym Klientom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa
W zależności od potrzeb do realizacji usługi oddelegowywani są pracownicy dysponujący odpowiednimi uprawnieniami – np. elektrycznymi SEP czy obsługi pieców gazowych i kotłów.
Realizujemy plany ochrony
Wsparcie ochrony fizycznej profesjonalnymi Grupami Interwencyjnymi w sytuacjach wyższej konieczności.
OCHRONA FIZYCZNA OSÓB i MIENIA
Wszyscy pracownicy ochrony umundurowani są zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej ERA i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dysponujemy profesjonalnymi, dwuosobowymi Grupami Interwencyjnymi o standardzie SUFO
Systematyczne raportowanie zdarzeń i dostosowywanie procedur do bieżących potrzeb. To nasze atuty!

Ochrona obiektów OPTYMALNA

Usługa przeznaczona głównie do ochrony obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, budynków biurowych, centrów handlowych, przemysłu wydobywczego itp. Realizowana jest przez Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej.

Jak działamy?

OCHRONA FIZYCZNA OSÓB i MIENIA
Wyszkoleni pracownicy ERA w ramach ustawowych uprawnień mają prawo do weryfikacji osób przebywających na terenie obiektu, wzywania do opuszczenia obiektu, a także ujęcia osób.
Naszym Klientom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa
Kwalifikowani pracownicy ochrony posiadają wpis na listę prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji.
Doświadczenie - działamy na rynku od 70 lat
Nasza kadra przechodzi regularne badania specjalistyczne potwierdzające jej kompetencje.
Realizujemy plany ochrony
Ochrona uprawniona jest ponadto do wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.
Naszym Klientom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa
Nasza kadra posiada zdolność fizyczną i psychologiczną do wykonywania zawodu pracowników ochrony, a co 5 lat przechodzi obowiązkowy kurs udoskonalający umiejętności.
System zabezpieczeń technicznych
Zgodnie z potrzebami Klienta kierujemy pracowników na dodatkowe kursy podnoszące kompetencje – np. językowe.

Ochrona obiektów SPECJALISTYCZNA

Usługa przeznaczona głównie do ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, obiektów podległych Ministrowi Obrony Narodowej i obiektów infrastruktury krytycznej. Nasze jednostki SUFO (Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna) są też niezbędne podczas konwojowania osób, ładunków czy sprzętu wojskowego oraz jeżeli tak zakłada plan ochrony danego obiektu.

Jak działamy?

OCHRONA FIZYCZNA OSÓB i MIENIA
Nasza kadra w ramach ustawowych uprawnień może na terenie chronionego obiektu legitymować, wzywać do opuszczenia obiektu, stosować środki przymusu bezpośredniego do ujęcia sprawcy (m.in. pałka, kajdanki, siła fizyczna, paralizator) czy korzystać z pomocy psa służbowego.
Realizujemy plany ochrony
W uzasadnionych przypadkach pracownicy posiadający uprawnienia do posiadania broni palnej także mogą z niej skorzystać.
Doświadczenie - działamy na rynku od 70 lat
Pracownicy mogą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub „Poufne”.
System zabezpieczeń technicznych
Pracownicy ochrony posiadają zdolność fizyczną i psychologiczną do wykonywania zawodu w formacjach SUFO i przechodzą obowiązkowe badania.
Naszym Klientom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa
Nasi specjaliści nieustannie podnoszą swoje kompetencje, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Klientów, przechodząc także dodatkowe kursy i szkolenia specjalistyczne.
Optima+ / Usługi hybrydowe
SUFO (Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna) realizuje zadania zawarte w planie ochrony danej instytucji.

Wszystkie działania pracowników ochrony są realizowane na podstawie:

Koncesji MSWiA nr L-0429/01 z dnia 25 czerwca 2001r. zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 z późn. zm.
Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego
Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej
Świadectwa Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA KLIENTA

    * Pole wymagane