Polityka prywatności

Firma ERA Spółka z o.o., operator strony www.era.com.pl w związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje na podstawie art.13 Rozporządzenia 2016/679, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ERA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie  (kod pocztowy 41-500) przy ul. Katowickiej 16 B,
NIP: 627-24-05-145, REGON 277435364, KRS nr 0000076821

Kontakt z Administratorem danych osobowych:

 ado(at)era.com.pl

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe w przypadku ich podania przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat lub wycofania zgody

Jakie ma Pani/Pan prawa?

  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Pani/Pana prawa wynikające z Rozporządzenia 2016/679:

  • prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych i przeniesienia danych
  • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem (może to jednak skutkować niemożnością wykonania umowy, lub ograniczeniem zakresu jej wykonania).

Administrator Danych osobowych do realizacji zapisów Rozporządzenia 2018/679 wdrożył Politykę Ochrony Danych Osobowych  w ERA Sp. z o.o. i powołał  do nadzoru i realizacji całości zadań związanych z ochroną danych osobowych Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z ado(at)era.com.pl