ERA Sp. z o.o.

POROZUMIENIE BRANŻOWE Związek Pracodawców

POROZUMIENIE BRANŻOWE Związek Pracodawców jest organizacją działającą w oparciu o Ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991r. Zgromadzenie Założycielskie związku miało miejsce 6 grudnia 2001 roku.

POROZUMIENIE jest ogólnopolską organizacją branżową, skupiającą firmy zlokalizowane na terenie całej Polski.

Podstawowymi kryteriami przynależności do organizacji jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz usług porządkowych, a także posiadanie przez przedsiębiorstwo statusu zakładu pracy chronionej.

Cele i zadania organizacji:

 • Reprezentowanie interesów zrzeszonych w POROZUMIENIU pracodawców wobec władz państwowych, samorządowych, związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji i podmiotów.
 • Wspieranie działań na rzecz poprawy jakości zarządzania i zwiększania efektywności ekonomicznej zrzeszonych pracodawców.
 • Wspieranie i współuczestnictwo w działaniach marketingowych i promocyjnych na rzecz zrzeszonych pracodawców.
 • Prezentowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie regulacji prawnych dotyczących żywotnych interesów członków POROZUMIENIA.
 • Współudział w tworzeniu i realizacji wspólnej strategii gospodarczej zrzeszonych pracodawców, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji przez każdego z nich.
 • Integracja środowiska pracodawców zrzeszonych w POROZUMIENIU oraz krzewienie zasad etyki w działalności gospodarczej.
 • Organizowanie spotkań, dyskusji, zebrań informacyjnych i szkoleniowych, dotyczących działalności gospodarczej członków oraz osób zainteresowanych.
 • Udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej członkom POROZUMIENIA.
 • Dbanie o przestrzeganie zasad prawnych i etycznych dotyczących zatrudniania pracowników.
 • Inicjowanie i podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarczemu członków POROZUMIENIA.
 • Podejmowanie działań wspólnych w interesie członków.


POROZUMIENIE BRANŻOWE Związek Pracodawców
www.porozumienie.com.pl

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN)

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN), jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem pracowników pionów ochrony informacji niejawnych oraz osób zainteresowanych wspieraniem jego celów statutowych.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • doradztwo pracownikom pionów ochrony w realizacji bieżących zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych;
 • współdziałanie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi i organizacjami społeczno - zawodowymi
 • w zakresie doskonalenia ochrony informacji niejawnych
 • oraz innych prawnie chronionych;
 • wspieranie działalności zawodowej i społecznej pracowników
 • pionów ochrony;
 • upowszechnianie wiedzy i popularyzacja systemu
 • oraz zasad ochrony informacji;
 • wspieranie działalności oraz inicjatyw organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji zajmujących się ochroną informacji podlegających ochronie prawnej, a w szczególności informacji niejawnych.
 • nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu działania. Podejmowanie działań wspólnych w interesie członków.


Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN)
http://www.ksoin.com.pl/

Poszukujesz
pewnej pracy
w stabilnej
firmie?

Możesz mieć pewność, że dobrze trafiłeś.

Informacje dla
przedstawicieli
mediów

Aktualności, komunikaty, fotografie, logotypy oraz pozostałe informacje przeznaczone dla mediów.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać od nas najważniejsze informacje.

Centrala

ERA Sp. z o.o.

ul. Katowicka 16 B
41-500 Chorzów

Tel. (32) 77 25 500
Fax (32) 77 25 575
pokaż na mapie

Chorzów

Region Północ

ul. Katowicka 16 A
41-500 Chorzów

Tel. (32) 77 25 616
Fax (32) 24 12 011
pokaż na mapie

Zabrze

Region Zachód

ul. Jasna 14
41-800 Zabrze

Tel. (32) 27 84 569
Fax (32) 27 84 569
pokaż na mapie

Sosnowiec

Region Wschód

ul. Żytnia 13
41-200 Sosnowiec

Tel. (32) 78 52 150
Fax (32) 78 52 151
pokaż na mapie

Tychy

Region Południe

ul. A.F. Modrzewskiego 25
43-100 Tychy

Tel. (32) 22 73 123
Fax (32) 22 73 123
pokaż na mapie

Bielsko-Biała

Region Południe
Filia

ul. Sempołowskiej 26/1
43-300 Bielsko-Biała

Tel. (33) 48 58 507
Fax (33) 48 58 507
pokaż na mapie

Kraków

Region Wschód
Oddział Małopolski

ul. Szlak 67
31-153 Kraków

Tel. (12) 26 70 600
Fax (12) 26 70 600
pokaż na mapie

Rybnik

Region Południe
Biuro w Rybniku

ul. Żorska 14
44-203 Rybnik

Tel. (32) 75 57 500
Fax (32) 75 57 500
pokaż na mapie

Wrocław

Region Zachód
Oddział Dolnośląski

ul. Tarnogajska 18
50-512 Wrocław

Tel. (71) 31 66 502
Fax (71) 31 66 502
pokaż na mapie

Częstochowa

Region Wschód
Filia

ul. Drogowców 33/35A
42-202 Częstochowa

Tel. (34) 36 11 400
Fax (34) 36 11 400
pokaż na mapie
X Serwis internetowy www.era.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij (X). Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.